UZDRAWIANIE KWANTOWE – Fizyka kwantowa zakłada, że wszystko jest energią, a jej najmniejszymi składnikami są kwanty. Uzdrawianie kwantowe polega na interakcji wewnętrznego „ja” z podstawowym poziomem rzeczywistości. Uzdrowienie metodą kwantową to harmonia, powstająca po celowym połączeniu świadomości z wymiarem kwantowym, który możemy określić jako matrycę, wszechświat, tao, duchem świata, energią punktu zerowego czy Bogiem. Zdolność pomocy w uzdrawianiu jest naturalną cechą wszystkich ludzi, a miłość jest podstawą uzdrawiania i esencją siły życiowej. Podczas terapii osoba uzdrowiciela utrzymuje silne pole energetyczne. Podwyższa swój poziom wibracji/energii i poprzez synchronizację dopasowuje je do poziomu odbiorcy. Uzdrowiciel staje się kanałem dla uzdrawiającej energii wszechświata, którą przekazuje odbiorcy. Proces uzdrawiania uzależniony jest od stopnia zaawansowania choroby. W wielu przypadkach następuje natychmiastowo, w innych wymaga dłuższego czasu i większej ilości wizyt.