Fizyka kwantowa

 

Wibracja w fizyce kwantowej oznacza, że wszystko jest energią.

Jesteśmy żywymi istotami na pewnych częstotliwościach.

Wszystkie wibracje są równoznaczne z uczuciem.

Są tylko dwa rodzaje wibracji: pozytywne i negatywne.

Jeżeli włożymy w to uczucia, manifestujemy.

Myśli Twoje myśli również są energią, lecz nie mają formy.

Nie posiadają masy – istnieją w postaci energii.

Każda myśl emituje częstotliwość do wszechświata i ta częstotliwość wraca do źródła, więc jeśli masz negatywne myśli, niechęć, smutek, złość, strach - to wszystko wraca do Ciebie.

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby dbać o jakość swoich myśli i nauczyć się je kontrolować.

 

 

"Towarzystwo" 

Ludzie wokół Ciebie bezpośrednio wpływają na częstotliwość wibracji.

Jeśli będziesz otaczać się szczęśliwymi pozytywnymi i zdecydowanymi ludźmi, również wejdziesz w te wibracje. Natomiast, jeśli otaczają cię ludzie, którzy narzekają, plotkują itd. - uważajcie na nich!

W rzeczy samej, mogą zmniejszyć twoją częstotliwość i w związku z tym powstrzymać Cię od korzystania z prawa przyciągania na Twoją korzyść.

 

"Muzyka"

Muzyka jest bardzo silna. Jeśli tylko słuchasz muzyki, która mówi o śmierci, zdradach, smutku, porzuceniu itd. to wszystko będzie wpływać na to, co czujesz.

Zwróćcie uwagę na tekst muzyki, której słuchacie, zmniejsza bardzo częstotliwość wibracji.

 

 

Rzeczy ,na które się patrzy kiedy patrzy się na programy, które mają do czynienia z nieszczęściem, śmiercią, zdradą itp. - twój mózg akceptuje to jako rzeczywistość i uwalnia całą negatywną chemię do organizmu, która wpływa na częstotliwość wibracji.

Spójrz na rzeczy, przy których czujesz się dobrze, które pomagają Tobie wejść na wyższe częstotliwości.

Atmosfera Niezależnie od tego, czy jest to w domu, czy w pracy - jeśli spędzasz dużo czasu w bałaganie i brudnym środowisku, wpływa to również na częstotliwość wibracji.

Zmień to i pokaż niech wszechświat widzi że jesteś w stanie otrzymać o wiele więcej.

Słowo Jeśli mówisz źle o rzeczach lub ludziach, wpływa to na częstotliwość wibracji.

Aby utrzymać wysoką częstotliwość, ważne jest, aby wyeliminować zwyczaj narzekania i złe mówienie o innych.

Więc unikaj tego.

 

Zbliżenie / seks Starannie dobieraj sobie partnerów.

Negatywni na niskich częstotliwościach wpływają na Twoje wibracje i energia opada.

Seks jest wymianą energetyczną, Twoje ciało jest nadajnikiem jak i również odbiornikiem, zbyt dużo negatywnej energii, którą odbierasz powoduje dużo szkód, które również blokują dostęp do wyższych wibracji.

 

"Uczucia i emocje "

Uczu­cia i emo­cje są ener­gią w na­szym cie­le, więc tłu­mie­nie zło­ści lub ża­lu po­wo­du­je stop­nio­we gro­ma­dze­nie się co­raz więk­szej ilo­ści nie­przy­jem­nej ener­gii we­wnątrz nas. Trzy­ma­nie we­wnątrz nie­wy­ra­żo­nych emo­cji od­bie­ra nam rów­nież spo­ro ener­gii i wibracje opadają i zmniejszają Twoja częstotliwość.

 

"Wdzięczność "

Wdzięczność pozytywnie wpływa na częstotliwość wibracji. To jest nawyk, który powinieneś teraz zintegrować ze swoim życiem. Bądź wdzięczny za wszystko, za dobre rzeczy i za złe, bądź wdzięczny za wszystkie doświadczenia, których doświadczasz. Wdzięczność otwiera drzwi na więcej, aby dobre rzeczy pojawiły się w Twoim życiu. Bądź wdzięczny a nie dziękuj, wdzięczność otwiera drzwi na więcej, dziękowanie zamyka sprawę.

 

 "Merrit Magdalena Biomedycyna kwantowa AYA"