Analiza czakr/Biorezonans

 

Na czym polega analiza?

Metoda analizy magnetycznym rezonansem kwantowym jest bardzo szybka, dokładna i nieinwazyjna; metody badania spektralnego szczególnie nadaje się do porównywania efektów leczniczych i produktów zdrowotnych oraz ogólnego sprawdzenia stanu zdrowia. Jest innowacyjnym i najnowocześniejszym wynalazkiem lekarzy dziedziny medycyny, bioinformatyki, fizyki, elektroniki. Ta nowa technologia stanowi przełom w diagnostyce ciała człowieka z powodzeniem stosowana w testowaniu predyspozycji i monitorowaniu stanu organizmu u astronautów. Za pomocą Kwantowego Analizatora Bio Rezonansowo – Magnetycznego , jest możliwe wczesne wykrycie nieprawidłowości występujących w organizmie człowieka , zanim pojawią się odczuwalne objawy.

 

 

Aura jest to pole energetyczne, które znajduje się wokół nas, pole to odzwierciedla poziom naszej energii.

Nasza aura składa się z 7 centr energetycznych, każde centrum energetyczne inaczej zwane jest czakrą.

1. czakra podstawy (korzenia)
2. czakra krzyżowa (sakralna)
3. czakra splotu słonecznego
4. czakra serca
5. czakra gardła
6. czakra trzeciego oka
7. czakra korony

Aura jest niewidzialnym dla oka polem energetycznym, otaczającym każda żywą istotę. Co więcej – stanowi ona część każdej komórki i odzwierciedla wszystkie subtelne energie życiowe. Z tego też powodu aura powinna być raczej traktowana jako przedłużenie ciała niż jako coś, co je otacza. Aura człowieka może mieć różne rozmiary i zabarwienia w zależności od samopoczucia i jego poziomu duchowego. Aura wskazuje na stan, w jakim znajduje się nasz umysł, ciało i dusza.

Fotografia oraz analiza czakr: 35 euro (na odległośc)

Fotografia oraz analiza czakr wraz z harmonizacją: 80 euro ( w gabinecie lub na odległość)

 

 

Biorezonans:

Przy pomocy specjalnych urządzeń, odczytujących zakres tych wibracji jesteśmy w stanie sprawdzić stan naszego zdrowia. Jeśli chorujemy, w zaatakowanych przez patogen komórkach zmienia się częstotliwość drgań, możemy również wychwycić sama obecność patogenów w naszym ciele. Zjawisko to opisał w latach 80. dr Franz Morell, który udowodnił, że każdy organizm żywy emituje pole elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Każdy rodzaj komórek ma własną częstotliwość drgań, które składają się na zakres częstotliwości emitowany przez nasze ciało jako całość. Pole elektromagnetyczne wytwarzane jest na błonach komórkowych, które są nieustannie pobudzane przez impulsy nerwowe, które de facto są bodźcami elektrycznymi. Biorezonans wykorzystuje się do diagnozowania takich chorób jak alergie (wziewne, pokarmowe, kontaktowe), zakażeń wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i pasożytniczych oraz zatruć metalami ciężkimi. Dzięki biorezonansowi można również zdiagnozować niedobory witamin i mikroelementów będące wynikiem nieprawidłowej diety oraz określić rodzaj nagromadzonych toksyn.

Na czym polega terapia?

Leczenie przy pomocy biorezonansu polega na wzmacnianiu prawidłowych częstotliwości drgań pola elektromagnetycznego komórek, dzięki czemu mogą one funkcjonować prawidłowo i uruchamianiu naszych naturalnych mechanizmów obronnych i naprawczych. Z kolei nieprawidłowe drgania świadczące o chorobie lub obecności patogenów są zmieniane w swoje lustrzane odbicia i skierowane z powrotem, co ma na celu osłabienie działania nieprawidłowych częstotliwości na nasz organizm. Dodatkowo, stosując odpowiednie częstotliwości, charakterystyczne dla konkretnego patogenu, możemy uszkadzać jego strukturę i nawet całkowicie zniszczyć. A ponieważ częstotliwość drgań naszych komórek jest różna od tej wytwarzanej przez patogeny, zabieg jest całkowicie bezpieczny i nie powoduje uszkodzenia zdrowych komórek. Ważne jest również to, że terapia polem magnetycznym zwiększa aktywność enzymów wewnątrzkomórkowych odpowiadających za unieszkodliwianie wolnych rodników tlenowych. Dzięki takiemu działaniu nie tylko zapobiega uszkodzeniom tkanek, ale opóźnia starzenie i zapobiega nowotworom.